kapook ดวง ดวง กระปุก ดูดวงรายวัน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

kapook ดวง ดวง กระปุก , ดวงรายสัปดาห์ , ดูดวงไพ่ยิปซี , ดูดวง sanook , ดูดวงวันเกิด , ดวงวันนี้ , ไพ่ยิปซีรายสัปดาห์ , ดวงรายสัปดาห์ kapook , ดูดวงไพ่ยิปซีแม่นๆ

kapook ดวง ดวงกระปุก อาจารย์ มนัสกวิญ ชางประยูร กล่าวว่า “พฤศจิกายน 2565” ถือเป็นเดือนสำคัญในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีดวงรายสัปดาห์ ใครที่คิดจะเริ่มอะไรใหม่ๆ ต้องรีบเลย และสำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้ฤกษ์ที่ดีที่สุดมีเพียงแค่ 3 วัน สำหรับการให้ฤกษ์ยามนี้รวบรวมโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทย ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกคนที่ต้องการนำฤกษ์ยามนี้ไปประกอบการทำงาน การดำเนินชีวิต วันนี้เหมาะในการปลูกสร้างบ้านใหม่ ลงเสาเอกบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ถอยรถใหม่ หรือใช้สำหรับงานมงคลต่างๆ จะส่งผลให้มีความสุข ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง อยู่เย็นเป็นสุข ทำให้ครอบครัวมีความมั่นคงตลอดไปดูดวงไพ่ยิปซี ธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตว์ ต้องการชักจูงให้ผู้อื่นดำเนินตาม การเข้ารับตำแหน่งงาน
kapook ดวง ดวงกระปุก

ดวงรายสัปดาห์

เหมาสำหรับงานราชพิธี งานราชการงานเมือง สร้างที่ประทับดูดวง sanook งานที่ต้องการชักจูงให้ผู้อื่นดำเนินตาม การเข้ารับตำแหน่งงาน การแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศ การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ งานมงคลสมรสที่หรูหรา การลาสิกขาบท การขึ้นบ้านใหม่ (ประชาชนทั่วไปควรเว้น ถ้าหาฤกษ์ไม่ได้ก็พออนุโลมใช้ได้ เพื่อดวงชะตาและความเหมาะสม) และงานมงคลทั้งปวง เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆดูดวงวันเกิด เช่น ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ปลูกสร้างวันนี้เหมาะในการลงเสาเอก ปลูกบ้านใหม่ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ไพ่ยิปซีรายสัปดาห์ถอยรถคันใหม่ ธุรกิจที่เกี่ยวกับเรือ จะมีความร่ำรวยอยู่เย็นเป็นสุข งานแต่งงานไม่ควรใช้ฤกษ์วันนี้ แต่ ฤกษ์มงคล วันนี้เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน

kapook ดวง ดวงกระปุกดูดวงไพ่ยิปซี

เป็น ภูมิปาโลฤกษ์ดูดวงไพ่ยิปซี เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ งานที่ต้องการความมั่นคงถาวร งานเกี่ยวกับที่ดิน การเกษตร การเช่าซื้อ ก่อสร้าง ปลูกเรือน ยกศาลพระภูมิ แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ลาสิกขาบท เปิดอาคารเป็น ราชาฤกษ์ เหมาะสำหรับงานราชพิธี งานราชการงานเมือง สร้างที่ประทับ ไพ่ยิปซีรายสัปดาห์งานที่ต้องการชักจูงให้ผู้อื่นดำเนินการตาม การเข้ารับตำแหน่งงาน การแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศ การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ งานมงคลสมรสที่หรูหรา ลาสิกขาบท การขึ้นบ้านใหม่ (ประชาชนทั่วไปควรเว้น ถ้าหาฤกษ์ไม่ได้ก็พออนุโลมใช้ได้ เพื่อดวงชะตาและความเหมาะสม) และงานมงคลทั้งปวงย้ายที่อยู่ เปิดกิจการ เปิดบัญชีธนาคาร ถอยรถใหม่ จะส่งผลดีให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน มีความสุขมีความเจริญ ดูดวงวันเกิดหาทรัพย์สินเงินทองได้
kapook ดวง ดวงกระปุก

ไพ่ยิปซีรายสัปดาห์

การบวงสรวงไหว้ครู บูชาเทพไม่ควรใช้ ฤกษ์มงคล วันนี้ แต่ฤกษ์วันนี้เหมาะสำหรับผู้หญิง งานแต่งงานดูดวงไพ่ยิปซี เปิดบัญชีธนาคาร ถอยรถใหม่ เซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อนามสกุล ย้ายบ้าน เปิดกิจการที่เกี่ยวกับผู้หญิง ร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผมที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของจะส่งผลดีในการทำกิจการ ทำให้มีชื่อเสียงมีเสน่ห์ มีเกียรติกิจการราบรื่นไร้อุปสรรคฤกษ์วันนี้เหมาะสำหรับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไพ่ยิปซีรายสัปดาห์ ย้ายบ้านเปิดกิจการร้านค้า เซ็นสัญญา เปิดบัญชีธนาคาร เปลี่ยนชื่อนามสกุล ถอยรถใหม่ งานมงคลทั้งปวงจะส่งผลดีให้มีความสุขกายสุขใจ ดำเนินชีวิต  เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี งานที่ต้องการความมั่นคงถาวร งานเกี่ยวกับที่ดินดูดวงไพ่ยิปซี การเกษตร การเช่าซื้อ kapook ดวง ดวงกระปุก

ขอบคุณเครติด horoscope.kapook.com

ข่าวแนะนำ