สายมูอย่าพลาด! 25 ต.ค. 2565 เผยเคล็ดลับอธิษฐานขอโชค ช่วงเกิดสุริยคราส

25 ต.ค. 2565 เผยเคล็ดลับอธิษฐานขอโชค ท่องคาถาบูชาพระราหู 12 จบ ในช่วงเวลาเกิดสุริยคราส 

ปรากฏการณ์สุริยคราส วันนี้ (25 ต.ค. 2565)  หรือที่คนโบราณเรียกว่าสุริยคราสคืออะไร ราหูอมอาทิตย์ โดยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลกโคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน ดวงจันทร์จึงบังแสงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลก ทำให้เห็นดวงอาทิตย์มืดเป็นบางส่วน หรือทั้งหมด ซึ่งข้อมูลจากสมาคมดาราศาสตร์ไทย ระบุว่า ในวันนี้ ช่วงเวลาเกิดสุริยุปราคาบางส่วนนั้น จะมองไม่เห็นในประเทศไทยซึ่งในวันที่เกิดสุริยคราสนี้ ยังมีความเชื่อในด้านของสายมูด้วย สุริยุปราคาเกิดขึ้นเวลาใด โดย อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทย และโหราศาสตร์สากล เจ้าของเพจ ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว ได้เผยเคล็ดลับอธิษฐานขอโชคช่วงเวลาสุริยคราสเอาไว้ (เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ)โดยระบุว่า ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ช่วงเวลา 17.58 น. – 18.31 น. ช่วงเวลาเกิดสุริยคราส ให้งดอยู่กลางแจ้ง ท่องคาถาบูชาพระราหู 12 จบ ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเวลาที่จะบริกรรมคาถาบูชาพระราหู 12 จบนั้น ให้หันหน้าไปทิศตะวันตก ไม่ต้องขึ้นนะโม ไม่ต้องจุดธูป อธิษฐานสิ่งใดก็สำเร็จ สมหวัง

คาถาบูชาพระราหู (ท่อง 12 จบ)

“ยัส สา นุส สะ ระ เณ นา ปิ”

สายมูอย่าพลาด! 25 ต.ค. 2565 เผยเคล็ดลับอธิษฐานขอโชค ช่วงเกิดสุริยคราส

มาจากภาษาบาลี เป็นคำนาม หมายถึง พระอาทิตย์, ดวงตะวันคราส มาจากภาษาสันสกฤษ เป็นคำกริยา มี 2 ความหมาย คือ

กิน เช่น จันทรคราส สุริยคราส ในสมัยโบราณสองคำนี้จะเขียนเป็น จันทรคาธ สุริยคาธ โดยถือว่ามาจากบาลีว่า จนฺทคฺคาห สุริยคฺคาหจับ, ถือ, เช่น สิบนิ้วคราสคนธกำจร เทียนธูปบวร (จาก สมุทรโฆษ)พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของคำว่า สุริยคราส เอาไว้ว่าเป็นคำนาม ภาษาปาก หมายถึง “การกลืนดวงอาทิตย์” ตามความเข้าใจของคนโบราณที่เชื่อว่าพระราหูอมดวงอาทิตย์, สุริยุปราคาส่วนคำว่า สุริยุปราคา อ่านว่า สุริยุปะราคา หรือ สุริยุบปะราคาเป็นคำนามใช้เรียก ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลกโคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน ดวงจันทร์จึงบังแสงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลก เป็นเหตุให้เห็นดวงอาทิตย์มืดเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดดังนั้น สุริยคราส และ สุริยุปราคา ก็คือชื่อเรียกปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลกโคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน สุริยุปราคา จันทรุปราคาจนทำให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์แหว่ง หรือมืด แต่ ‘สุริยคราส’ นั้นเป็นภาษาปากที่มาจากความเข้าใจว่าปรากฏการณ์นี้เกิดจากพระ
ราหูอมดวงอาทิตย์นั่นเองค่าแล้วพบกับน้องบัวบานและบทความคำไทยรู้ไว้ใช้ถูกต้องกันอีกครั้งนะคะ สุริยคราส 

ขอบคุณเครดิตจาก https://www.sanook.com/horoscope/239429/

ข่าวแนะนำ

ราศีที่คนรักพาเจริญรุ่งเรืองคำพยากรณ์ดวงความรักของชาว 12 ราศีในช่วงนี้ พบราศีที่คนรักพาเจริญรุ่งเรือง ใช่คู่ของคุณหรือไม่ 
เช็กดวงโชคลาภแบบเจาะลึกทั้ง 12 ราศี พร้อมเลขนำโชคของคุณ งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
ดูดวง12 ราศี หมอช้างบอกว่า จะเป็นปีที่มีข่าวดีหลายอย่างของชาว 12 ราศี ดวงดาวดีๆ
ดวงปี 2565 หมอช้างเปิดคำทำนาย 12 ราศี ดวงดีพลิกฟื้นหลายราศีถึงขั้นรวย!
ดูดวง ระหว่างวันที่  24  ตุลาคม  ถึง  30  ตุลาคม  2565